Radon – den usynlige fienden vi finner, og tar kontroll på!

Consultant

OM OSS

Vår radonkompetanse din trygghet

Radon er en naturlig forekommende radioaktiv edelgass som siver gjennom berggrunnen. Forekomsten av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden som har størst kontraksjon av gassen.

Våre tjenester

Radonmåling og radontiltak som virker

«Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, og dermed også for at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Arbeidsgiver må kartlegge farer og problemer i virksomheten, vurdere risikoen og ved behov utarbeide og iverksette tiltak for å redusere risikoen».
-Arbeidstilsynet

»Norske arbeidsplassers bygnings- og utstyrsmessige forhold skal ha radonkonsentrasjoner som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet».
-Regjeringens mål for å redusere radoneksponeringen på norske arbeidsplasser