Radon i borettslag og sameier

Moderne næringsbygg

Styret har ansvar for vedlikehold

Det er styret i sameiet eller borettslaget som er ansvarlig for et forsvarlig vedlikehold blir gjennomført. Statens Strålevern anbefaler alle som har bolig på bakkeplan, eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen. Selv om styret ikke har plikt til å foreta målinger, har de plikt til å gjennomføre tiltak dersom det oppdages for høye verdier av radon.

Er du leietaker eller eier av en boenhet i et borettslag og ønsker å måle radonkonsentrasjonen hos deg gir RADONi 50 % rabatt på målingen samt gratis oppfølgning. Ta kontakt med oss her og oppgi rabattkode «radonSAFE50».

Hvis målinger viser mer enn 100 Becquerel per kubikkmeter skal det iverksettes tiltak. Det må anses å ligge innenfor sameiet og borettslagets vedlikeholdsplikt og felleskostnader. Ansvaret skal derfor ikke ligge hos den som er uheldig i første etasje, på samme måte som toppetasjen ikke skal bli sittende igjen med regningen for utbedring av et utett tak. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig.

RADONi AS bistår borettslag og sameier med måling og analysering av måleresultater. Vi bistår med en vedlikeholdsplan, kartlegging og prosjektering av målrettet tiltak mot radonkilden i hver enkel boenhet. Radon opptrer meget lokalt. Du kan ha lave radonverdier under tiltaksgrensen mens din nabo som bor vegg-i-vegg med deg i samme borettslag kan ha radonverdier langt over tiltaksgrensen, og omvendt. Den eneste måte vi kan finne ut dette på er ved at måle i hver enhet.
Vi samarbeider tett med styret og deltar gjerne på styremøter der det kan være aktuelt med faglig bistand og har likeledes gode referanser.
Vi har god kompetanse og lang erfaring fra mange store borettslag. Se noen av referanse på vår nettside. Ta kontakt for en uforpliktende prat slik vi kan finnen en løsning som passer for dere.

Radon er borettslagets ansvar

Boligblokk

Artikkel fra bladet BYGGFAKTA 05.04.2013;

Statens Strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer, eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. (Ill.foto)

Er radonkonsentrasjonen i luften for høy, bør borettslag og boligsameier iverksette tiltak

Advokat Henning Lauridsen i NBBL.

5 Apr 2013

– Er radonkonsentrasjonen i luften for høy, bør borettslag og boligsameier iverksette tiltak, sier advokat Henning Lauridsen i NBBL.

Andelseieren er ansvarlig for vedlikehold inne av sin bolig / borettslag og har ansvaret for vedlikeholdet av alt fellesareal. I tillegg er borettslaget også ansvarlig for vedlikehold av deler av bygningsmassen.

– Ansvaret for tiltak mot radon ligger under borettslagets vedlikeholdsplikt, sier advokat Lauridsen på NBBLs hjemmeside. Det samme vil være tilfelle i et boligsameie, fordi fordelingen av vedlikeholdsplikten er identisk i et borettslag og i et boligsameie.

Når iverksette tiltak?

Advokat Lauridsen presiserer at styret er ansvarlig for et forsvarlig vedlikehold av eiendommen, og anbefaler å følge Statens Stråleverns råd. De anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer, eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen.

Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg. Statens Strålevern sier tiltak må iverksettes når radonkonsentrasjonen i oppholdsrom overstiger100 Bq/m3.

Hvor ofte bør det måles?

Statens strålevern anbefaler regelmessige radonmålinger, og alltid etter ombygginger. Radonkonsentrasjonen kan endres over tid pga. setningsskader, ombygging, endring i ventilasjonsforhold og endringer som følge av grave- eller sprengningsarbeider i nærområdet.

Lauridsen mener at Statens Stråleverns anbefalinger er tungtveiende argumenter for at styret bør iverksette tiltak dersom målinger viser at grensen overskrides. Et forsvarlig vedlikehold av eiendommen innebærer at styret sørger for at det blir gjort noe med skadelige radonkonsentrasjoner i luften.

Hvordan måle radon?

Statens strålevern sier det er enkelt å måle radon, og slik kan det gjøres:

  1. Ta kontakt med et privat firma, her er Statens stråleverns oversikt over firmaer som tilbyr slike tjenester. Detektorene er på størrelse med en fyrstikkeske, og sendes som brevpost mellom målested og laboratorium. Pris per måling varierer fra kr 250 til kr 500.
  2. Plasser ut detektorene i oppholdsrom i minimum to måneder (gjerne lengre) i vinterhalvåret.
  3. Dersom boligen har oppholdsrom i flere etasjer bør målinger minimum gjennomføres i eventuelle underetasjer og i de to nederste etasjene over bakkeplan.
  4. Etter endt måleperiode returneres detektorene til avlesing, og etter noen uker vil måleresultatet bli tilsendt.
  5. I boliger der radonkonsentrasjon er mellom 100 og 200 Bq/m3 kan boligeieren selv forsøke å redusere radonnivået med noen enkle tiltak. Det anbefales at man måler på nytt etter å ha iverksatt tiltak for å kontrollere at disse virker som forutsatt.

Radontiltak i inneluft

I følge Statens Strålevern er grunnen under bygningen den vanligste kilden til radon i inneluft. Radon i husholdningsvannet, og i noen tilfeller fra bygningsmaterialer, kan også være kilde til radon i inneluft.

Radontiltak bør i størst mulig grad rettes mot kilden til radonproblemet. Her kan styret lese mer om Statens Stråleverns reduserende og forebyggende radontiltak og få en oversikt over firmaer som tilbyr radontiltak

– Og selv om det kun er noen boliger med radonproblemer må alle andelseiere eller sameiere være med på å dekke kostnadene for å fjerne radonproblemet, sier advokat Lauridsen.

– Dette er en vedlikeholdskostnad som skal fordeles på samtlige på samme måte som felleskostnader i borettslaget eller sameiet.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning