Om radon

Radon er en naturlig forekommende radioaktiv edelgass som siver gjennom berggrunnen. Forekomsten av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden som har størst konsentrasjon av gassen.

Radon (Rn-222) er en gass uten lukt og farge. Den dannes ved nedbryting av det radioaktive grunnstoffet uran, et grunnstoff som forekommer naturlig i fjell og løsmasser.

Uran har forskjellige isotoper, hvor det er U-238 som lager radongass, og har lang halveringstid (4,468 milliarder år!). Radon (Rn-222) har kort halveringstid, bare 3,8 døgn. Dette er lang nok tid til at gassen slipper ut fra fjell og løsmasser og kan transporteres opp til overflaten og inn i huset ditt.

Ifølge kreftforeningen anslås det at 300 årlige lungekrefttilfeller er relatert til radon. Radon er et helseproblem når radongassen blir konsentrert i inneluften og pustes inn i lungene, men når strålingen skjer inne i lungene kan strålingen gi skader som kan utvikle seg til kreftceller. En reduksjon av radon i boligen er et viktig tiltak for å redusere risikoen.

RADONi AS er medlem av Norsk Radonforening og er til enhver tid oppdatert på nye lover og forskrifter, og følger måleprosedyren for boliger fastsatt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) datert 22.11.2013/14.07.2020.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning