Radon i privat bolig

Privatbolig med natur

RADONi AS har bred erfaring og høy kompetanse på radonsanering av alle typer private bygg som eneboliger og flermannsboliger. Vi har utført tiltak mot radon på tradisjonelle eneboliger til spesialtilpasset arkitektoniske bygg i fjellskråninger over flere plan med flere leiligheter fra sør til nord i Norge med svært god resultater.

Vi har senket svært høye radonnivåer etter dårlig entreprenørarbeid på nye og gamle bygg til langt under tiltaksgrensen. Vi har tiltaksløsninger og høy kompetanse på små og store tiltak mot radon på alle typer bygg.

Hvis du har målt høye radonnivåer i din private bolig (årsmiddelverdi på over 100 Bq/m3) så er det flere grunner til at du bør få senket disse nivåene;

  • Ifølge kreftforeningen anslås det at 370 årlige lungekrefttilfeller er relatert til radon, og at omtrent 300 nordmenn dør årlig på grunn av radon i boliger. Radon er et helseproblem når radongassen blir konsentrert i inneluften og pustes inn i lungene, men når strålingen skjer inne i lungene kan strålingen gi skader som kan utvikle seg til kreftceller. En reduksjon av radon i boligen er et viktig tiltak for å redusere risikoen.
  • Hvis du vurderer å selge boligen vil du i egenerklæringen få opp spørsmål om du har målt radon. Dokumenterte tiltak etter for høye målinger kan innbringe opp til kr 100 000,- ekstra ved et salg.
  • Raskere boligsalg, tryggere handel for begge parter.
  • Unngå reklamasjoner og tvister i etterkant av salg.
    RADONi har eksempel på hvor Lagmannsretten har konkludert med at radonnivået utvilsomt utgjorde en mangel etter overtakelse. I det konkrete hvor bl.a. radon problematikken var sentral fikk kjøperen hevingsrett og erstatning på kr 430 000,-

Ta kontakt med oss. Vi hjelper med måling og prosjektering av tiltak mot radon i din privatbolig.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning