Radonmåling i Hafrsfjord

Viktigheten av å sikre et sunt og trygt innemiljø

Gjør hjemmet ditt trygt

Kontakt oss for en kostnadsfri rådgivning

Beskytt hjemmet ditt og familien mot radon med eksperthjelp fra Radoni. Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som er den nest største årsaken til lungekreft. Vi i Radoni kan hjelpe deg måling, rådgivning og tiltak.

Hva er radon og hvorfor er det viktig å måle det?

Radon er en naturlig forekommende, radioaktiv edelgass som siver gjennom berggrunnen. Konsentrasjonen av radon varierer med geografiske forhold, og Norge er blant de landene i verden som har størst konsentrasjon av gassen. Radon (Rn-222) er en fargeløs og luktfri gass som dannes ved nedbryting av det radioaktive grunnstoffet uran, et grunnstoff som finnes naturlig i både fjell og løsmasser.

Ifølge Kreftforeningen anslås det at 300 årlige lungekrefttilfeller er relatert til radon. Radon er et helseproblem når radongassen blir konsentrert i inneluften og pustes inn i lungene. Strålingen som skjer inne i lungene kan gi skader som kan utvikle seg til kreftceller. En reduksjon av radon i boligen er derfor et viktig tiltak for å redusere risikoen for helseskader.

Hvordan kan Radoni AS hjelpe deg med radonmåling og radontiltak i Hafrsfjord?

Radoni AS er et firma som har spesialisert seg på radonmåling og radontiltak i eksisterende bygninger nasjonalt, fra Kristiansand til Kirkenes. De har jobbet målrettet med radontiltak i eksisterende bygg siden 2012 og har utført hundrevis av befaringer for alle slags kundegrupper, samt gjennomført et høyt antall radontiltak mot eksisterende bygg med svært gode resultater.

Radonmåling i Hafrsfjord: Hva innebærer det og hvordan utføres det?

Radonmåling er en prosess hvor man måler konsentrasjonen av radongass i inneluften i en bygning. Målingene utføres ved hjelp av sporfilmer som plasseres i rom der mennesker oppholder seg mest, som stue og soverom. Sensorene måles i enheten becquerel per kubikkmeter (Bq/m3).

Radoni AS følger måleprosedyren for boliger fastsatt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) datert 22.11.2013/14.07.2020 og er medlem av Norsk Radonforening. De er til enhver tid oppdatert på nye lover og forskrifter, noe som sikrer at radonmålingen utføres etter gjeldende standarder og retningslinjer.

Radontiltak i Hafrsfjord: Hvordan kan Radoni AS bistå med å redusere radonnivåene?

Dersom radonmålingene viser at radonnivåene er for høye, kan Radoni AS bistå med ulike radontiltak for å redusere radonnivåene i bygningen. Noen av tiltakene som kan benyttes er:

Radonbrønn

En radonbrønn er en effektiv måte å redusere radonnivåene i bygninger som er bygget på løsmasser, som sand og grus. Radonbrønnen består av et hull som bores i bakken ved siden av bygningen, og en rørledning som leder radongassen vekk fra bygningen.

Radoni AS har ansatte som er utdannet termografører og kan kartlegge varmekabler og vannbåren varme i gulvkonstruksjoner for å finne egnet sted for kjerneboring av hull til radonbrønn. De har som standard med varmesøkende kamera på befaring og ved montering av tiltak.

Radonsug

Et radonsug er et tiltak som benyttes i bygninger med kjellere eller krypkjellere. Radonsuget består av et rør som føres gjennom gulvet og ned i grunnen under bygningen, og en vifte som suger radongassen ut av grunnen og leder den vekk fra bygningen.

Radonvifte

En radonvifte er en vifte som monteres på radonsuget eller radonbrønnen for å øke effektiviteten av tiltaket. Radonviften bidrar til å øke luftstrømmen i rørsystemet og dermed øke evnen til å fjerne radongass fra bygningen.

Oppfølging og kontrollmåling etter radontiltak

Etter at radontiltakene er gjennomført, er det viktig å utføre en kontrollmåling for å sikre at tiltakene har hatt ønsket effekt. Radoni AS tilbyr kontrollmåling med oppfølging, og du vil få samme kontaktperson gjennom alle ledd.

Ta kontakt med Radoni AS for radonmåling og radontiltak i Hafrsfjord

Radonmåling og radontiltak i Hafrsfjord er viktig for å sikre et sunt og trygt innemiljø for både private boliger, barnehager, skoler, borettslag og næringsbygg. Radoni AS er en pålitelig partner som tilbyr måling, prosjektering, skreddersydd tiltakstilbud, montering av tiltak samt kontrollmåling med oppfølging. Deres kompetanse og erfaring på radontiltak er bred både på nybygg og eksisterende bygg, og deres fagpersonell vil sørge for at du føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning