Radonmåling i Drammen

Hvordan Radoni AS kan hjelpe deg med radontiltak

Gjør hjemmet ditt trygt

Kontakt oss for en kostnadsfri rådgivning

Beskytt hjemmet ditt og familien mot radon med eksperthjelp fra Radoni. Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som er den nest største årsaken til lungekreft. Vi i Radoni kan hjelpe deg måling, rådgivning og tiltak.

Radon er en naturlig forekommende radioaktiv edelgass som siver gjennom berggrunnen og kan ha alvorlige helsekonsekvenser hvis den blir konsentrert i inneluften. Norge har blant de høyeste konsentrasjonene av radon i verden, og det er derfor viktig å utføre radonmåling for å sikre et sunt innemiljø for deg og din familie. I denne artikkelen vil vi fokusere på radonmåling i Drammen og hvordan Radoni AS kan hjelpe deg med nødvendige radontiltak.

Hva er radon og hvorfor er det viktig å måle det?

Radon (Rn-222) er en fargeløs og luktfri gass som dannes ved nedbryting av det radioaktive grunnstoffet uran, som forekommer naturlig i fjell og løsmasser. Radon har en kort halveringstid på 3,8 døgn, noe som betyr at den kan transporteres opp til overflaten og inn i huset ditt. Ifølge Kreftforeningen anslås det at 300 årlige lungekrefttilfeller i Norge er relatert til radon. En reduksjon av radon i boligen er derfor et viktig tiltak for å redusere risikoen.

Radonmåling i Drammen: Hvordan kan Radoni AS hjelpe?

Radoni AS er et selskap som spesialiserer seg på radonmåling og radontiltak i eksisterende bygninger nasjonalt. Siden 2012 har de jobbet målrettet med radontiltak i eksisterende bygg og har utført hundrevis av befaringer for alle slags kundegrupper samt gjennomført et høyt antall radontiltak mot eksisterende bygg med svært gode resultater.

Radontiltak: Hva kan gjøres for å redusere radon i boligen?

Det finnes flere metoder for å redusere radonkonsentrasjonen i boligen, og Radoni AS har bred kompetanse og erfaring på både nybygg og eksisterende bygg. Noen av de mest effektive tiltakene inkluderer:

Radonbrønn

En radonbrønn er en effektiv måte å redusere radonkonsentrasjonen i bygninger. Radonbrønnen fungerer ved å lage et trykkfelt under bygningen som hindrer radongass i å trenge inn i bygget. Radoni AS har ansatte som er utdannet termografører og kan kartlegge varmekabler og vannbåren varme i gulvkonstruksjoner for å finne egnet sted for kjerneboring av hull til radonbrønn.

Radonsug

Radonsug er en annen metode for å redusere radonkonsentrasjonen i en bygning. Radonsuget fungerer ved å skape et undertrykk under bygningen, som fører til at radongassen suges ut og ledes bort fra bygningen.

Radonvifte

En radonvifte brukes i kombinasjon med et radonsug for å øke effektiviteten av radonreduksjonen. Radonviften bidrar til å øke undertrykket under bygningen, noe som fører til at radongassen suges ut og ledes bort fra bygningen i enda større grad.

Radonmåling: Hvordan utføres det?

Radonmåling utføres ved hjelp av spesielle måleinstrumenter som plasseres i boligen over en viss periode, ofte i to til tre måneder. Målingene gir et gjennomsnitt av radonkonsentrasjonen i inneluften, og resultatet uttrykkes i enheten becquerel per kubikkmeter (Bq/m3).

Radoni AS følger måleprosedyren for boliger fastsatt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og er medlem av Norsk Radonforening. De er til enhver tid oppdatert på nye lover og forskrifter, og kan hjelpe deg med å utføre radonmåling i din bolig i Drammen.

Hvordan kan Radoni AS hjelpe deg som kunde?

Hos Radoni AS er det viktig at du som kunde føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen, enten du er privat kunde, bedriftseier, styreformann eller en del av et borettslag. De har fagpersoner innen alle felt som er ansvarlig for måling, prosjektering, skreddersydd tiltakstilbud, montering av tiltak samt kontrollmåling med oppfølgning. Du vil få samme kontaktperson gjennom alle ledd, og deres fagpersonell tar radon på alvor – for din trygghet.

Ta kontakt med Radoni AS for radonmåling og radontiltak i Drammen

Radonmåling i Drammen er viktig for å sikre et sunt og trygt innemiljø for deg og din familie. Radoni AS er en pålitelig partner som kan hjelpe deg med å utføre radonmåling og implementere nødvendige radontiltak, som radonbrønn, radonsug og radonvifte. Med deres brede kompetanse og erfaring, samt fokus på kundetilfredshet, kan du være trygg på at Radoni AS vil ivareta dine behov og sørge for et trygt og radonfritt hjem i Drammen.


Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning