Radonmåling i Rogaland

Hvordan Radoni AS hjelper deg med å sikre et trygt og sunt inneklima

Gjør hjemmet ditt trygt

Kontakt oss for en kostnadsfri rådgivning

Beskytt hjemmet ditt og familien mot radon med eksperthjelp fra Radoni. Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som er den nest største årsaken til lungekreft. Vi i Radoni kan hjelpe deg måling, rådgivning og tiltak.

Hva er radon og hvorfor bør du være oppmerksom på det?

Radon er en naturlig forekommende radioaktiv edelgass som siver gjennom berggrunnen. Forekomsten av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden som har størst konsentrasjon av gassen. Radon (Rn-222) er en gass uten lukt og farge, og den dannes ved nedbryting av det radioaktive grunnstoffet uran, et grunnstoff som forekommer naturlig i fjell og løsmasser.

Ifølge Kreftforeningen anslås det at 300 årlige lungekrefttilfeller er relatert til radon. Radon er et helseproblem når radongassen blir konsentrert i inneluften og pustes inn i lungene, men når strålingen skjer inne i lungene kan strålingen gi skader som kan utvikle seg til kreftceller. En reduksjon av radon i boligen er et viktig tiltak for å redusere risikoen.

Radonmåling i Rogaland: Hvordan vet du om du har et radonproblem?

For å kunne vurdere om du har et radonproblem i din bolig eller bygning, er det nødvendig å foreta en radonmåling. En slik måling gir deg informasjon om konsentrasjonen av radon i inneluften, og måles i enheten becquerel per kubikkmeter (Bq/m³). Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler at radonnivået i inneluften ikke overstiger 100 Bq/m³. Dersom målingene viser høyere nivåer, bør det iverksettes radontiltak for å redusere konsentrasjonen av radon i inneluften.

Hvordan kan Radoni AS hjelpe deg med radonmåling og radontiltak i Rogaland?

Radoni AS er et selskap som har spesialisert seg på radonmåling og radontiltak i eksisterende bygninger nasjonalt, inkludert i Rogaland. Vi har i en lang årrekke opparbeidet oss solid og bred kompetanse innen analysering og forebyggende tiltak av alle slags bygg, fra Kristiansand til Kirkenes. Vi utfører radonmålinger og radontiltak i private boliger, barnehager, skoler, borettslag og næringsbygg over hele landet.

Våre radontiltak i Rogaland

Hos Radoni AS tilbyr vi en rekke radontiltak for å redusere konsentrasjonen av radon i inneluften. Noen av tiltakene vi kan iverksette for deg inkluderer:

Radonbrønn

En radonbrønn er en effektiv metode for å redusere radonkonsentrasjonen i inneluften. Radonbrønnen installeres under bygningen og fungerer ved å suge ut radongass fra grunnen før den når inn i bygningen. Våre ansatte er utdannet termografører og kan kartlegge varmekabler og vannbåren varme i gulvkonstruksjoner for å finne egnet sted for kjerneboring av hull til radonbrønn.

Radonsug

Et radonsug er en annen metode for å redusere radonkonsentrasjonen i inneluften. Radonsuget installeres i bygningen og fungerer ved å aktivt suge ut radongass fra grunnen og lede den ut i det fri.

Radonvifte

En radonvifte kan installeres for å øke ventilasjonen i bygningen og dermed redusere radonkonsentrasjonen. Radonviften fungerer ved å sørge for kontinuerlig utskifting av inneluften.

Vår prosess for radonmåling og radontiltak i Rogaland

Hos Radoni AS har vi fagpersoner innen alle felt som er ansvarlig for måling, prosjektering, skreddersydd tiltakstilbud, montering av tiltak samt kontrollmåling med oppfølgning. Du vil få samme kontaktperson gjennom alle ledd. Radon er noe vi skal ta på alvor – og vi tar det på alvor, med vårt fagpersonell – for din trygghet.

Kontakt oss for radonmåling og radontiltak i Rogaland

Om du er privatkunde, bedriftseier, styreformann eller en del av et borettslag i Rogaland, er det meget viktig for oss i Radoni AS at du føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen. Ta kontakt med oss i dag for å få mer informasjon om våre tjenester og hvordan vi kan hjelpe deg med å sikre et trygt og sunt inneklima fri for farlige radonnivåer.

Radon er en usynlig og potensielt farlig gass, men med riktig kunnskap og tiltak kan risikoen reduseres betydelig. La Radoni AS hjelpe deg med å sørge for at ditt hjem eller arbeidsplass i Rogaland er trygt og beskyttet mot radon.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning