Radonbrønn

En radonbrønn er i de aller fleste tilfeller det mest effektive tiltaket for å redusere radonkonsentrasjonen i bygg med støpt plate på første forsøk. Våre radonbrønner prosjekteres i henhold til de målinger som er gjort hos deg kombinert med undersøkelse av grunnforhold og bygningens konstruksjon.

En radonbrønn plasseres sentralt i boligens nederste etasje, typisk i en bod, grovkjeller eller bores eventuell inn under huset fra en tilhørende garasje til drenerende masser som pukk, grus, kult eller lignende. Våre radonbrønner kan i noen tilfeller kombineres med et radonsug koblet på samme radonbrønnvifte. Typiske tilfeller er hvor boligens nederste areal er oppdelt med delvis krypkjeller og støpt plate.

Ved hjelp av våre kraftige trinnregulerte radonvifter med kapasitet på opp til 440 m3/t vil vi kunne redusere radonkonsentrasjonen ved at undertrykksventilerer boligen slik du får et radonsikkert hjem.

Våre ansatte er i tillegg utdannet termografører og kan kartlegge varmekabler og vannbåren varme i gulvkonstruksjoner for å finne egnet sted for å kjernebore hull for radonbrønn.

RADONi AS leverer 4 forskjellige dimensjoner på radonbrønner. Ø100 mm, Ø125mm, Ø160mm og Ø200 mm. I de aller fleste tilfeller vil en Ø125mm radonbrønn med en radonvifte være tilstrekkelig for en enebolig. Våre vifter kan kombineres med flere brønner på samme vifte ved eventuelle såleinndelinger. Såleinndelinger forekommer som oftest som såle/fundament under bærevegger i underetasjen og vil dele fyllmassene under gulvet inn i seksjoner. I noen tilfeller må det undertrykksventiler i flere seksjoner samtidig for å oppnå tilfredsstillende effekt. Dimensjonen og antall sugepunkter beregner vi i forbindelse med prosjekteringen av tiltaket.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning