Radonmåling i Østfold

En nødvendighet for helsen

Gjør hjemmet ditt trygt

Kontakt oss for en kostnadsfri rådgivning

Beskytt hjemmet ditt og familien mot radon med eksperthjelp fra Radoni. Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som er den nest største årsaken til lungekreft. Vi i Radoni kan hjelpe deg måling, rådgivning og tiltak.

Hva er radon og hvorfor er det viktig å måle det?

Radon er en naturlig forekommende radioaktiv edelgass som siver gjennom berggrunnen. Forekomsten av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden som har størst konsentrasjon av gassen. I Østfold er det spesielt viktig å være oppmerksom på radon, da noen områder i fylket har høyere forekomster av gassen enn andre.

Radon (Rn-222) er en gass uten lukt og farge. Den dannes ved nedbryting av det radioaktive grunnstoffet uran, et grunnstoff som forekommer naturlig i fjell og løsmasser. Ifølge Kreftforeningen anslås det at 300 årlige lungekrefttilfeller er relatert til radon. Radon er et helseproblem når radongassen blir konsentrert i inneluften og pustes inn i lungene, men når strålingen skjer inne i lungene kan strålingen gi skader som kan utvikle seg til kreftceller. En reduksjon av radon i boligen er et viktig tiltak for å redusere risikoen.

Hvordan kan Radoni AS hjelpe deg med radonmåling og radontiltak i Østfold?

Radoni AS er et firma som har spesialisert seg på radonmåling og radontiltak i eksisterende bygninger nasjonalt, og har i en lang årrekke opparbeidet seg solid og bred kompetanse innen analysering og forebyggende tiltak av alle slags bygg. De har jobbet målrettet med radontiltak i eksisterende bygg siden 2012, og har utført hundrevis av befaringer for alle slags kundegrupper samt gjennomført et høyt antall radontiltak mot eksisterende bygg med svært gode resultater.

Radonmåling i Østfold

For å finne ut om radon er et problem i din bolig eller eiendom, er det nødvendig å gjennomføre radonmåling. Radonmåling er en enkel og rimelig prosess som gir deg informasjon om radonnivåene i inneluften. Målingene utføres ved hjelp av små sporfilmdosimetere som plasseres i boligen og måler radonnivået over en lengre periode, vanligvis to til tre måneder.

Hos Radoni AS har de fagpersoner innen alle felt som er ansvarlig for måling, prosjektering, skreddersydd tiltakstilbud, montering av tiltak samt kontrollmåling med oppfølgning. Du vil få samme kontaktperson gjennom alle ledd, og de tar radon på alvor – for din trygghet.

Radontiltak i Østfold

Dersom radonmålingen viser at radonnivået i din bolig er for høyt (over 100 Bq/m3), er det viktig å iverksette radontiltak for å redusere radonnivået og dermed redusere helserisikoen. Det finnes ulike radontiltak som kan benyttes, og Radoni AS har kompetanse og erfaring på radontiltak både på nybygg og eksisterende bygg.

Radonbrønn og radonsug

En radonbrønn er en vanlig metode for å redusere radonnivået i boligen. Brønnen plasseres under huset og fungerer ved å senke trykket i grunnen slik at radongassen ikke trenger inn i boligen. I noen tilfeller kombineres radonbrønnen med et radonsug, som er en vifte som hjelper til med å fjerne radongassen fra brønnen og leder den ut i det fri.

Radonvifte

En radonvifte er en annen metode som kan benyttes for å redusere radonnivået i boligen. Viften monteres på utsiden av huset og skaper et undertrykk i grunnen, slik at radongassen suges ut og bort fra boligen.

Oppfølging og kontrollmåling

Etter at radontiltak er utført, er det viktig å utføre kontrollmåling for å sikre at tiltakene har hatt ønsket effekt. RADONi AS tilbyr kontrollmåling og oppfølging for å sørge for at radonnivået i din bolig eller eiendom er tilfredsstillende og at du som kunde føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen.

Ta kontakt med Radoni for radonmåling og radontiltak i Østfold

Om du er privatkunde, bedriftseier, styreformann eller en del av et borettslag så er det meget viktig for Radoni AS at du føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen. Ta kontakt med Radoni AS for å få hjelp med radonmåling og radontiltak i Østfold, og sikre at du og dine nærmeste er beskyttet mot helsefarlig radon.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning