Radonmåling og radontiltak i Oslo

Sikre et trygt og sunt innemiljø

Gjør hjemmet ditt trygt

Kontakt oss for en kostnadsfri rådgivning

Beskytt hjemmet ditt og familien mot radon med eksperthjelp fra Radoni. Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som er den nest største årsaken til lungekreft. Vi i Radoni kan hjelpe deg måling, rådgivning og tiltak.

Hva er radon og hvorfor er det viktig å måle?

Radon er en naturlig forekommende, radioaktiv edelgass som siver gjennom berggrunnen og kan trenge inn i bygninger via sprekker og åpninger i konstruksjonen. Norge er blant de landene i verden som har størst konsentrasjon av radon. Radon er en fargeløs og luktfri gass som dannes ved nedbryting av det radioaktive grunnstoffet uran, et grunnstoff som finnes naturlig i fjell og løsmasser.

Ifølge Kreftforeningen anslås det at 300 årlige lungekrefttilfeller i Norge er relatert til radon. Radon er et helseproblem når radongassen blir konsentrert i inneluften og pustes inn i lungene. Inne i lungene kan strålingen gi skader som kan utvikle seg til kreftceller. Derfor er det viktig å måle radon i boliger, barnehager, skoler, borettslag og næringsbygg for å redusere risikoen for helseskader.

Radonmåling og radontiltak i Oslo

I Oslo er det flere områder med høyere konsentrasjon av radon enn det som er anbefalt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). For å kartlegge radonnivået i en bygning, er det nødvendig å gjennomføre radonmåling. En radonmåling gir et mål på radonkonsentrasjonen i inneluften og angis i enheten becquerel per kubikkmeter (Bq/m3). DSA anbefaler at tiltak bør iverksettes hvis årsmiddelverdien av radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m3.

Dersom radonmålingen viser forhøyede verdier av radon, er det viktig å iverksette radontiltak for å redusere nivåene av radon i innemiljøet. Radontiltak kan omfatte en rekke ulike metoder som radonbrønn, radonsug og radonvifte.

Radonbrønn

En radonbrønn er en effektiv metode for å redusere radonkonsentrasjonen i bygninger. Radonbrønnen installeres i grunnen under bygningen og fungerer ved å suge ut radongass fra grunnen før den rekker å trenge inn i innemiljøet. Radonbrønnen krever kjerneboring i gulvkonstruksjonen, og det er viktig å finne et egnet sted for boren uten å skade varmekabler eller vannbåren varme.

Radonsug og radonvifte

Radonsug og radonvifte er tiltak som benyttes for å ventilere bort radongass fra bygningen. Radonsuget installeres i en eksisterende ventilasjonskanal og fungerer ved å skape et undertrykk i bygningen, slik at radongassen suges ut og erstattes med frisk luft. Radonviften er en separat enhet som monteres på utsiden av bygningen og bidrar til å øke ventilasjonen og redusere radonkonsentrasjonen innendørs.

Radoni AS – din partner for radonmåling og radontiltak i Oslo

Radoni AS er et selskap som har spesialisert seg på radonmåling og radontiltak i eksisterende bygninger nasjonalt, inkludert i Oslo. Med lang erfaring og bred kompetanse innen analysering og forebyggende tiltak av alle slags bygg, kan Radoni AS hjelpe deg som kunde med å sikre et trygt og sunt innemiljø.

Radoni AS har jobbet målrettet med radontiltak i eksisterende bygg siden 2012 og har utført hundrevis av befaringer for alle slags kundegrupper samt gjennomført et høyt antall radontiltak med svært gode resultater. Selskapet har også over ti års fartstid fra forsikringsbransjen innen risiko- og skadetaksering, noe som gir dem solid kompetanse til å analysere bygg ut fra erfaring, tegninger og beskrivelser.

Hos Radoni AS finner du fagpersoner innen alle felt som er ansvarlig for måling, prosjektering, skreddersydd tiltakstilbud, montering av tiltak samt kontrollmåling med oppfølgning. Du vil få samme kontaktperson gjennom alle ledd, noe som sikrer at du som kunde føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen.

Radoni AS er medlem av Norsk Radonforening og er til enhver tid oppdatert på nye lover og forskrifter, og følger måleprosedyren for boliger fastsatt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Ta kontakt med Radoni AS for radonmåling og radontiltak i Oslo

Om du er privatkunde, bedriftseier, styreformann eller en del av et borettslag i Oslo, er det viktig å ta radon på alvor og sørge for et trygt og sunt innemiljø. Radoni AS står klare til å hjelpe deg gjennom hele prosessen, fra radonmåling og analysering til skreddersydde radontiltak og oppfølgning. Ta kontakt med Radoni AS i dag for å sikre et trygt og sunt innemiljø for deg og dine.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning