Radonmåling

RADONi AS følger måleprosedyrer til DSA sine standarder for måling i boliger (Direktoratet for stråling og atomsikkerhet)

Måling skal foretas over minimum to måneder i vinterhalvåret for at målingen skal kunne brukes som gyldig dokumentasjon. RADONi analyserer sporfilm i akkreditert laboratorium etter ISO/ IEC 17025:2005 (SWEDAC akkr.nr.10243).

RADONi AS anbefaler alle å måle radonverdien i sine hjem.

Slik måler du radon:

  • Mål radon i vinterhalvåret fra 15. oktober til 15. april.
  • Målingen skal foregå over en tidsperiode på minst to måneder. Dette gjelder sporfilm.
  • Radon måles i rom med varig opphold, for eksempel i soverom og stue. Det anbefales å måle i alle oppholdsrom i boligens nederste etasje (rom på bakkenivå).

Bestill sporfilm

Send e-post til post@radoni.no eller benytt skjemaet under for å bestille sporfilm.

Leilighet og mindre boliger:
Anbefaling 2. stk sporfilm kr 425,-

Mindre enebolig og rekkehus:
Anbefaling 3.stk sporfilm kr 630,-

Eneboliger, eneboliger med utleiedel:
Anbefaling 4. stk sporfilm kr 825,-

Direktoratet for stråling og atomsikkerhet anbefaler minst to sporfilm for radonmåling i bolig. For at kunne iverksette målrettet tiltak ved for høye verdier anbefaler Radoni at antallet økes på større boliger.

Alle priser er inkludert mva, analyse i uavhengig laboratorium med målerapport, frakt og ferdig frankert returkonvolutt. Faktura kommer på e-post.

Ønsker du mer enn 4 stk sporfilm, ta kontakt for en god pris.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning