Radonmåling i Ski

Hvorfor er det viktig?

Gjør hjemmet ditt trygt

Kontakt oss for en kostnadsfri rådgivning

Beskytt hjemmet ditt og familien mot radon med eksperthjelp fra Radoni. Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som er den nest største årsaken til lungekreft. Vi i Radoni kan hjelpe deg måling, rådgivning og tiltak.

Radon er en naturlig forekommende radioaktiv edelgass som siver gjennom berggrunnen. Forekomsten av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden som har størst konsentrasjon av gassen. Ifølge Kreftforeningen anslås det at 300 årlige lungekrefttilfeller er relatert til radon. En reduksjon av radon i boligen er et viktig tiltak for å redusere risikoen. Ski, som ligger i Viken fylke, er ikke unntatt fra denne problematikken og derfor er radonmåling i Ski essensielt for å beskytte innbyggernes helse.

Radoni AS – Din partner for radonmåling og radontiltak i Ski

Radoni AS har spesialisert seg på radonmåling og radontiltak i eksisterende bygninger nasjonalt. Vi har i en lang årrekke opparbeidet oss solid og bred kompetanse innen analysering og forebyggende tiltak av alle slags bygg, fra Kristiansand til Kirkenes. Private boliger, barnehager, skoler, borettslag og næringsbygg over hele landet.

Vår ekspertise innen radontiltak

Vår kompetanse og erfaring på radontiltak er bred både på nybygg og eksisterende bygg. Våre ansatte er i tillegg utdannet termografører og kan kartlegge varmekabler og vannbåren varme i gulvkonstruksjoner for å finne egnet sted for kjerneboring av hull til radonbrønn. Vi har som standard med varmesøkende kamera på befaring og ved montering av tiltak.

Hvordan vi hjelper deg som kunde

Om du er privat kunde, bedriftseier, styreformann eller en del av et borettslag så er det meget viktig for oss i Radoni AS at du føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen. Hos Radoni AS har vi fagpersoner innen alle felt som er ansvarlig for måling, prosjektering, skreddersydd tiltakstilbud, montering av tiltak samt kontrollmåling med oppfølgning. Du vil få samme kontaktperson gjennom alle ledd. Radon er noe vi skal ta på alvor – og vi tar det på alvor, med vårt fagpersonell – for din trygghet.

Radonmåling i Ski – Hvordan foregår det?

For å kunne iverksette de riktige radontiltakene, er det viktig å starte med en grundig radonmåling. Målingene utføres ved hjelp av sporfilm, som er en liten plastboks som plasseres i boligen i en periode på to til tre måneder. Sporfilmen måler radonkonsentrasjonen i inneluften og gir et gjennomsnittlig måleresultat for hele perioden. Resultatet av målingene angis i enheten becquerel per kubikkmeter (Bq/m3).

Hvilke radontiltak finnes?

Dersom radonmålingene viser forhøyede nivåer av radon i bygningen, kan det være nødvendig å iverksette radontiltak for å redusere konsentrasjonen. Det finnes flere ulike tiltak som kan benyttes, avhengig av bygningens konstruksjon og årsaken til radoninnslippet. Noen av de mest vanlige tiltakene inkluderer:

Radonbrønn

En radonbrønn er et effektivt tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen i inneluften. Brønnen består av et hull som bores i grunnen under bygningen, og en radonsug installeres for å suge ut radongassen. Radongassen ledes deretter ut av bygningen gjennom et rørsystem.

Radonsug

Et radonsug er en vifte som monteres i forbindelse med en radonbrønn. Viften skaper et undertrykk i brønnen, som suger radongassen ut av jorden og bort fra bygningen. Dette bidrar til å redusere konsentrasjonen av radon i inneluften.

Radonvifte

En radonvifte kan benyttes i kombinasjon med et radonsug for å øke effektiviteten av tiltaket. Viften monteres i rørsystemet og bidrar til å forsterke undertrykket, slik at enda mer radongass suges ut av jorden og bort fra bygningen.

Kontakt Radoni AS for radonmåling i Ski

Dersom du er bekymret for radonnivåene i din bolig eller arbeidsplass i Ski, er det viktig å ta kontakt med en profesjonell aktør som Radoni AS. Vi har lang erfaring innen radonmåling og radontiltak og vil sørge for at du får den hjelpen og veiledningen du trenger for å sikre et sunt og trygt innemiljø. Ta kontakt med oss i dag for å starte prosessen med radonmåling og eventuelle tiltak i din bygning.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning