Utleieboliger og leietaker

En rekke med hus og boligseksjoner

Hvordan går jeg frem og hvilke krav gjelder hos oss;

Det er utleier som har ansvaret for å måle og iverksette tiltak mot radon. Alle utleieboliger skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m³. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom målingene viser radonnivåer høyere enn 100 Bq/m³, enten det er 150, 400 eller 2000 Bq/m³, må utleier sørge for at det blir gjort tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.

Forutsatt at dokumenterbare radontiltak er gjennomført, kan radonnivået være mellom 100 og 200 Bq/m³. Etter at det er gjennomført tiltak for å redusere radon, må det måles på nytt for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Utleieboliger er underlagt samme krav som skoler og barnehager «måleprosedyrer for radon i skole og barnehager» fastsatt av statens strålevern 1.7.2015.

Ta kontakt med oss. Vi hjelper med måling og prosjektering av tiltak mot radon i din utleiebolig.

Er du leietaker hjelper vi deg. Ta kontakt med oss.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning