Radonsug

Et radonsug er i de aller fleste tilfeller det mest effektive tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen i bygg med krypkjeller eller jordkjeller. Våre radonsug prosjekteres i henhold til de målinger som er gjort hos deg kombinert med undersøkelse av grunnforhold og bygningens konstruksjon.

Et radonsug plasseres sentralt i boligens nederste etasje, typisk i en krypkjeller, jordkjeller, eller grovkjeller. Det kan også bores inn under huset hvis kryp/blindkjeller er utilgjengelig og monteres på utsiden. Ved undertrykksventilering av krypkjellere kan temperaturen synke. Vi kontrollerer boligens eksisterende installasjoner og kan tilby teknisk isolering av eventuelt vannrør der det er risiko for frostskader.
Et radonsug i en krypkjeller er som oftest bygd opp med flere sugepunkter fordelt ut over et større areal. På hvert sugepunkt kan vi trinnregulere luftmengden etter behov hvis vi har varierende radonkonsentrasjoner i forskjellige områder av bygget.

Våre radonsug kan i noen tilfeller kombineres med en radonbrønn, koblet på samme radonsugvifte i tilfeller hvor boligens nederste areal er oppdelt med delvis krypkjeller og støpt plate.

Ved hjelp av våre kraftige trinnregulerte radonvifter vil vi kunne redusere radonkonsentrasjonen i krypkjelleren slik at du får et radonsikkert hjem.

Våre ansatte er i tillegg utdannet termografører og kan kartlegge lekkasjer i bygget. Dette blir ofte brukt for å finne lekkasjer gjennom falske ventilasjonshull i grunnmur på eldre bygg i forbindelse med undertrykksventilering av krypkjeller med et radonsug.

RADONi AS leverer 5 forskjellige dimensjoner radonsug som standard. Ø100 mm, Ø125mm, Ø160mm, Ø200 mm og Ø250 mm.
Dimensjonen og beregning blir gjort i forbindelse med prosjekteringen av tiltaket.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning