Radonmåling i Follo

Alt du trenger å vite

Gjør hjemmet ditt trygt

Kontakt oss for en kostnadsfri rådgivning

Beskytt hjemmet ditt og familien mot radon med eksperthjelp fra Radoni. Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som er den nest største årsaken til lungekreft. Vi i Radoni kan hjelpe deg måling, rådgivning og tiltak.

Hva er radon?

Som nevnt tidligere, er radon en naturlig forekommende radioaktiv edelgass som siver gjennom berggrunnen. Forekomsten av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden som har størst konsentrasjon av gassen. Radon er et helseproblem når radongassen blir konsentrert i inneluften og pustes inn i lungene, men når strålingen skjer inne i lungene kan strålingen gi skader som kan utvikle seg til kreftceller. En reduksjon av radon i boligen er et viktig tiltak for å redusere risikoen.

Radonmåling i Follo

I Follo-regionen er det spesielt viktig å være oppmerksom på radonnivåene i boliger og bygninger, og utføre radonmåling for å sikre et trygt innemiljø. Radonmåling er den eneste måten å oppdage om det er for høye konsentrasjoner av radon innendørs, og målingene kan avdekke om radontiltak er nødvendig for å redusere radonnivåene.

Hvordan foregår en radonmåling?

En radonmåling foregår ved at det plasseres radonmålebokser i boligen eller bygningen. Disse måleboksene må stå i minst to måneder for å gi et nøyaktig bilde av radonnivåene. Etter måleperioden sendes boksene inn til analyse, og resultatene vises som becquerel per kubikkmeter (Bq/m3).

Radontiltak i Follo

Om målingene viser at det er for høye konsentrasjoner av radon i boligen eller bygningen, er det viktig å iverksette radontiltak for å redusere nivåene. Det finnes ulike tiltak som kan benyttes, som radonbrønn, radonsug og radonvifte.

Radonbrønn

En radonbrønn er en effektiv metode for å redusere radonnivåene i bygninger med høy radonkonsentrasjon. En radonbrønn består av et hull som bores i grunnen og et rørsystem som fører radongassen ut i det fri. Radonbrønnen reduserer radongassen ved å øke ventilasjonen i grunnen, og dermed redusere trykket og mengden av radongass som kommer inn i bygningen.

Radonsug

Radonsug er et annet effektivt tiltak for å redusere radonnivåene i en bygning. Et radonsug består av et rørsystem som fører radongass fra grunnen og ut i det fri. Radonsuget skaper et undertrykk i grunnen under bygningen, og dette hindrer radongassen i å trenge inn i bygningen.

Radonvifte

En radonvifte kan brukes i kombinasjon med et radonsug for å øke effektiviteten av tiltaket. Radonviften monteres på rørsystemet og øker undertrykket i grunnen, slik at radongassen trekkes ut i det fri.

Hvordan kan Radoni AS hjelpe deg?

Radoni AS er et firma som har spesialisert seg på radonmåling og radontiltak i eksisterende bygninger nasjonalt, inkludert i Follo-regionen. Med lang erfaring og bred kompetanse innen analysering og forebyggende tiltak av alle slags bygg, kan Radoni AS hjelpe deg som kunde med å sikre et trygt innemiljø.

Ved å benytte Radoni AS, vil du få samme kontaktperson gjennom alle ledd, fra måling og prosjektering, til skreddersydd tiltakstilbud, montering av tiltak og kontrollmåling med oppfølgning. Radoni AS tar radon på alvor, og med sitt fagpersonell vil du føle deg ivaretatt gjennom hele prosessen.

I tillegg til radonmåling og tiltak, er ansatte i Radoni AS også utdannet termografører, noe som gjør det mulig å kartlegge varmekabler og vannbåren varme i gulvkonstruksjoner for å finne egnet sted for kjerneboring av hull til radonbrønn.

Ta kontakt med Radoni AS for radonmåling og radontiltak i Follo

Radonmåling og radontiltak er viktig for å sikre et trygt innemiljø i Follo-regionen. Med hjelp fra Radoni AS, kan du som kunde føle deg trygg på at du får den beste hjelpen og veiledningen gjennom hele prosessen, fra måling til tiltak og oppfølgning. Ta kontakt med Radoni AS i dag for å starte prosessen med å redusere radonnivåene i din bolig eller bygning.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning