Radonmåling i Ås

Hvordan sikre et sunt innemiljø med Radoni

Gjør hjemmet ditt trygt

Kontakt oss for en kostnadsfri rådgivning

Beskytt hjemmet ditt og familien mot radon med eksperthjelp fra Radoni. Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som er den nest største årsaken til lungekreft. Vi i Radoni kan hjelpe deg måling, rådgivning og tiltak.

Hva er radon og hvorfor er det viktig å måle det?

Radon er en naturlig forekommende, radioaktiv edelgass som dannes ved nedbrytning av uran i berggrunnen. Gassen er fargeløs og luktfri, og kan derfor være vanskelig å oppdage. Når radonkonsentrasjonen i inneluften øker, kan det utgjøre en helserisiko. Ifølge Kreftforeningen er det anslått at 300 årlige lungekrefttilfeller i Norge er relatert til radon. Derfor er det viktig å utføre radonmåling for å sikre et sunt innemiljø i boliger, barnehager, skoler, borettslag og næringsbygg.

Radonmåling i Ås med Radoni

Radoni AS er et firma som har spesialisert seg på radonmåling og radontiltak i eksisterende bygninger over hele Norge. Med solid og bred kompetanse innen analysering og forebyggende tiltak har de utført hundrevis av befaringer og radontiltak med svært gode resultater. Radoni AS er også medlem av Norsk Radonforening og følger måleprosedyren for boliger fastsatt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Som kunde hos Radoni AS vil du oppleve en grundig og profesjonell tilnærming til radonmåling og radontiltak. De tilbyr skreddersydde løsninger for å redusere radonkonsentrasjonen i bygget ditt, og du vil få samme kontaktperson gjennom alle ledd.

Hvordan foregår radonmåling?

Radonmåling utføres ved å plassere måleinstrumenter i bygningen som skal måles. Disse instrumentene måler radonkonsentrasjonen over en viss periode, og resultatet angis i enheten becquerel per kubikkmeter (Bq/m3). En slik måling gir en god indikasjon på radonkonsentrasjonen i bygget og gir grunnlag for eventuelle radontiltak som må gjennomføres.

Radontiltak for å redusere radonkonsentrasjonen

Dersom radonmålingen viser at radonkonsentrasjonen er for høy, er det viktig å sette i gang tiltak for å redusere den. Radoni AS tilbyr ulike radontiltak, avhengig av byggets konstruksjon og radonkonsentrasjonen. Noen av de vanligste tiltakene er:

Radonbrønn

En radonbrønn er en effektiv løsning for å redusere radonkonsentrasjonen i bygninger. Radonbrønnen består av et hull boret ned i grunnen under bygningen, hvor en sugeventilasjon installeres for å fjerne radongassen. Radoni AS har ansatte som er utdannet termografører og kan kartlegge varmekabler og vannbåren varme i gulvkonstruksjoner for å finne egnet sted for kjerneboring av hull til radonbrønnen.

Radonsug

Radonsug er en metode for å redusere radonkonsentrasjonen ved å installere en vifte som suger radongassen ut av bygningen. Dette kan være en effektiv løsning, spesielt i bygninger med høy radonkonsentrasjon.

Radonvifte

En radonvifte kan installeres i tilknytning til en radonbrønn eller et radonsug for å øke effektiviteten av tiltaket. Radonviften skaper et undertrykk i bygningen, som bidrar til å redusere radonkonsentrasjonen.

Oppfølging og kontrollmåling etter radontiltak

Etter at radontiltak er gjennomført, er det viktig med oppfølging og kontrollmåling for å sikre at tiltakene har hatt ønsket effekt. Radoni AS tilbyr kontrollmåling og oppfølging av radontiltak for å sørge for at radonkonsentrasjonen i bygningen er redusert til et akseptabelt nivå.

Ta kontakt med Radoni AS i Ås i dag

Radonmåling og radontiltak er viktige tiltak for å sikre et sunt innemiljø i bygninger i Ås og resten av Norge. Radoni AS tilbyr profesjonell hjelp og skreddersydde løsninger for å redusere radonkonsentrasjonen i din bolig, barnehage, skole, borettslag eller næringsbygg. Med deres solid kompetanse og erfaring kan du føle deg trygg på at du får den beste løsningen for ditt bygg.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning