Kjøpsbetingelser

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (e-post, brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er kjøpt

Mottar kjøperen opplysningene om angrerett på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar opplysninger om angrerett.

Oppgi fakturanummer/ordrenummer samt grunnen til at du ønsker å returnere varene.

Du har full returrett innen 14 dager fra vår leveringsdato. Varen må være ubrukt og i uåpnet originalemballasje. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jfr. angrerettloven §15, første ledd).

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og antall, og eventuelt skade skyldes uaktsomhet eller manglende ansvarlighet fra forbrukerens side (jf. Angrerettloven § 12 punkt a).

Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon. Ved bruk av angreretten må varen også leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid.

Ved synlig skade på produkt må skaden meldes umiddelbart til vårt kundesenter – Kontakt Kundesenteret på telefon +47 982 45 511

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Returadresse:
Radoni AS, Moløkka 27b, 1827 Hobøl