Om Oss

RADONi AS har spesialisert seg på radonmåling og radontiltak i eksisterende bygninger nasjonalt. Vi har i en lang årrekke opparbeidet oss solid og bred kompetanse innen analysering og forebyggende tiltak av alle slags bygg. Private boliger, barnehager, skoler, borettslag og næringsbygg over hele landet.

Vi har jobbet målrettet med radontiltak i eksisterende bygg siden 2012. Siden da har vi utført hundrevis av befaringer for alle slags kundegrupper samt gjennomført et høyt antall radontiltak med svært gode resultater hvor tilnærmet 95 % har kommet under anbefalt tiltaksgrense satt av DSA.
I tillegg har vi over ti års fartstid fra forsikringsbransjen innen risiko- og skadetaksering. Mange hundre tekniske boligbefaringer årlig i lukkede krypekjellere og på trange loft gir oss solid kompetanse til å analyserer bygg ut fra erfaring, tegninger og beskrivelser. Dette er et av våre sterkeste fagfelt.

Lang erfaring som byggmester, prosjekterende og ansvarlig søker (SØK, PRO & UTF), med TEK10 som standard har gitt oss solid kompetanse for å ta fagmessig gode beslutninger til kundens beste.  Vår kompetanse og erfaring på radontiltak er bred både på nybygg og eksisterende bygg. Våre ansatte er i tillegg utdannet termografører og kan kartlegge varmekabler og vannbåren varme i gulvkonstruksjoner for å finne egnet sted for kjerneboring av hull til radonbrønn.

Om du er privat kunde, bedriftseier, styreformann eller en del av et borettslag så er det meget viktig for oss i RADONi AS at du føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen.
Hos RADONi AS har vi fagpersoner innen alle felt som er ansvarlig for måling, prosjektering, skreddersydd tiltakstilbud, montering av tiltak samt kontrollmåling med oppfølgning. Du vil få samme kontaktperson gjennom alle ledd. Radon er noe vi skal ta på alvor – og vi tar det på alvor, med vårt fagpersonell – for din trygghet.

jakobliten